Túráinkkal kapcsolatban szeretnénk felhívni a figyelmet néhány alapvetõ fontosságú dologra:

 • Magashegyi jellegû túráink célja, hogy lehetõséget biztosítsunk minden ez irányú elõképzettséggel nem rendelkezõ – "amatõr" – érdeklõdõ részére a magashegyi túrázás élményének, a magashegyi környezet látványának megismerésére.

 • Túráink útvonalait úgy választjuk meg, hogy az elõképzettség és speciális felszerelések nélkül is "mindenki" számára teljesíthetõ legyen. Minden túraútvonal kizárólag jelzett turistaúton halad.

 • A magashegyi fekvésû területek elérése jelentõs szintemelkedés leküzdését teszi szükségessé, amely felfelé és lefelé menet egyaránt fárasztó, s a lábakat erõsen igénybe veszi. Kérünk mindenkit, hogy betegen, friss boka, vádli vagy térd sérüléssel ne induljon útnak, régebbi sérülésével kapcsolatban pedig kérje ki a szervezõk véleményét!

 • A túraútvonalak egyes szakaszai mesterséges eszközökkel – láncokkal, létrákkal, tálcákkal – vannak kiépítve, az ezeken való közlekedés fokozott figyelmet és körültekintést követel. Mindazonáltal a magashegyi túrázás élményéhez a látvány mellett az ilyenfajta mozgás is hozzátartozik. Ezen eszközök használatával kapcsolatban a túra során a túravezetõ részletes tájékoztatást ad.

 • A túrák elõkészítése és lebonyolítása során, az azokkal kapcsolatos döntéseink meghozatalakor mindig elsõdleges szempont a résztvevõk biztonsága, még akkor is, ha ez esetlegesen a kitûzött túracél feladását kívánja meg. Második fontos szempont a meghirdetett túracél elérése, melyrõl csak abban az esetben kívánunk lemondani, ha az a résztvevõk egészségét, biztonságát veszélyeztetné. E felelõsségteljes döntéseket gyakorlott és képzett túravezetõink hozzák meg.

 • Túraútvonalaink szinte kivétel nélkül fokozott természetvédelem alatt álló területeken haladnak. Ezek részben nemzeti parkok, részben a Világörökség részét képezõ természeti értékek. Minden résztvevõtõl elvárjuk, hogy tartsa tiszteletben a természetvédelem érdekeit, s viselkedjen a védett területekre vonatkozó szabályoknak megfelelõen. E szabályokról a túra megkezdésekor a túravezetõ részletes tájékoztatást ad.

 • A túra során minden résztvevõ köteles – a természetvédelemi szempontok továbbá saját és túratársai védelme érdekében – a túravezetõk utasításainak eleget tenni. A túravezetõk utasításaitól eltérõ magatartásáért mindenki maga felel.

 • A túravezetõ joga (és kötelessége), hogy a természetvédelmi szempontokat sértõ, saját vagy túratársai testi épségét veszélyeztetõ magatartást tanúsítókat a túrán való részvételbõl kizárja.
 • Végül szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a túráinkon való sikeres részvétel ne bátorítson senkit arra, hogy magashegyi túrára induljon megfelelõ képzettség vagy megfelelõen képzett túravezetõ nélkül! A túraútvonalak nehézségének és idõigényének térkép alapján történõ megbecsülése sok tapasztalatot és ismeretet igényel. Magashegyi környezetben az idõjárás hirtelen és szélsõségesen változhat, 1500 m felett az év bármely napján elõfordulhat hóesés, sõt hóvihar, s ezzel a veszélyeknek még csak egy kis hányadát említettük.

  Minden kedves turistatársunknak sikerekben és élményekben gazdag túrákat kívánunk!


  Utolsó módosítás: